Dagskolen - en specialskole

  

Et privat dagbehandlingstilbud

En specialskole, et dagbehandlingstilbud eller et skole/dagbehandlingstilbud? Det danske sprog rummer ikke mange gloser, som præcist beskriver en institution som Dagskolen.


Vi beskriver os selv som en specialskole med særligt pædagogisk koncept, højt specialiserede behandlingsstrategier, med integreret forældresamarbejde og familierådgivning.


Dagskolen er privatdrevet med plads til 16 elever. Vi har specialiceret os i, at udvikle et specialpædagogisk undervisningstilbud til elever, som grundlæggende går anderledes til værks. Eleverne har oftest massive sociale problemer med i bagagen, og indlæringen er derfor enten gået nærmest i stå, eller er endt op i, at eleven udlever vedholdende modstand mod både social tilpasning samt udvikling og indlæring - og mistrives.

Dagskolen ligger i Karleby, som er en lille landsby i Hornsherred. Vi startede op i 1994 i daværende Bramsnæs kommune, som nu er sammenlagt til Lejre kommune.

På Dagskolen møder vi eleverne med kontakt, nærvær og anerkendelse.


Klik i panelet foroven, hvor du på de underliggende sider, kan læse mere om vores skolekoncept, og du er også velkommen til at ringe til os, for at høre mere specifikt om undervisning og behandlingsindsatsen på Dagskolen.


Det vil føre for vidt, såfremt vi her på hjemmesiden, skulle beskrive Dagskolens mange specialpædagogiske facetter, men vi udbygger løbende det skriftlige materiale under “teori og visioner”, som er tilgængeligt på vores hjemmside, for særligt interesserede.


Med venlig hilsen


Dagskolen 2016


Axel Steen Christensen og Maria Dyssegaard